วันนี้ (12 ม.ค.66) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.หนองโดน พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เข้าพบ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอหนองโดน เพื่อกราบเรียนให้ทราบถึงโครงการ และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน (ปักกลด) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ทางสภ.ฯ ได้คัดเลือก และจะดำเนินการตามโครงการ ณ ม.5 บ้านโคกสะอาด ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน (ปักกลด) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันนี้ (3 ม.ค.66) เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.หนองโดน ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ตู้สะพานสิบ และจุดบริการสี่แยกบ้านกลับ เหตุการณ์ปกติ

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2566

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน
(โครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษา)
(โครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน)
___________________
วันนี้ 24 พ.ย.65 เวลา 10.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี  มอบหมายให้
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.หนองโดน พร้อมชุดปฏิบัติการฯ ,ตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้าน
พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส ,ผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ในหมู่บ้านตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน และโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ และประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านกับผู้นำชุมชนพร้อมทั้งสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อประสานความร่วมมือดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ม.5 บ้านโคกสะอาด ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน ออกบริการประชาชนนอกสถานที่

   ✅ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)👇
👉ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางสำหรับพี่น้องประชาชน
#ตำรวจภูธรภาค1

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของ ร้อง เรีย การ ก.ร.ตร. ตร. ตามร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... மர神ஷ ประชาชนผู้ร้อง ความประสงค์ เจตนารมณ์ ผู้บังคับบัญชา ก.ร.ตร. ไม่รับเรื่อง ดำเนินการ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสังที่เกี่ยวข้อง ของ ตร. รับเรื่อง/ ส่งให้ ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ รับเรื่องไว้ได่สวนเอง หลักเกณฑ์วิธีการ ในการไต่สวนพิจารณา กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

วันที่ 2 ก.พ. 65 เวลา 14.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.หนองโดน ,พ.ต.ท.พิชัย ไชยกุล รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ประยูร กงชัยภูมิ สวป.ฯ มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ออกปฏิบัติงานขับเคลื่อน โครงการ RTP Cyber Village และโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน (ปักกลด)ฯ โดยเตรียมความพร้อม วางแผนการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับคณะกรรมการ RTP Cyber Village ผู้นำชุมชน อสม. และนัดหมายการประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น Clubhouse ณ ชุมชนบ้านโปร่ง ม.1 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จว.สระบุรี

เขียนบน โดย admin | ปิดความเห็น บน RTP Cyber Village