พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่อำเภอหนองโดน จำนวน 88.07 ตร.กม. (55,093.75 ไร่)

อำเภอหนองโดน  มี 4  ตำบล  34  หมู่บ้าน

– ต.หนองโดน
   มี  11 หมู่บ้าน

ต.บ้านกลับ     มี  10 หมู่บ้าน

– ต.บ้านโปร่ง    มี  
5  หมู่บ้าน

– ต.ดอนทอง
     มี   8  หมู่บ้าน

 ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลาดเอียงจากทิศตะวันออก มาทิศตะวันตก มีคลองชลประทานชัยนาทป่าสัก ตัดผ่านด้านทิศตะวันตกของอำเภอในด่านตะวันตกของคลองชลประทาน

                 

 

 1,722 total views,  1 views today