ข้อมูลท้องถิ่น

จำนวนข้าราชการตำรวจ สภ.หนองโดน  มีจำนวน 48  นาย

อัตราส่วนการดูแลประชากร ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นาย  1 ต่อ 292

พื้นที่อำเภอหนองโดน  มีจำนวน   88. 07  ตร.กม.   (55,093.75 ไร่)

มี  4  ตำบล   34   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

 – ต.หนองโดน   11    หมู่บ้าน

– ต.บ้านกลับ     10     หมู่บ้าน

– ต.บ้านโปร่ง     5      หมู่บ้าน

– ต.ดอนทอง     8     หมู่บ้าน

จำนวนประชาชกรพื้นที่อำเภอหนองโดน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

มี   1   เทศบาล  

– เทศบาลตำบลหนองโดน สถานที่ตั้ง ม.1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี                       

มี   3  อ.บ.ต.

 1. อบต.หนองโดน สถานที่ตั้ง ม.8 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี
 2. อบต.บ้านกลับ สถานที่ตั้ง ม.7 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี
 3. อบต.ดอนทอง สถานที่ตั้ง ม.7 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จว.สระบุรี

สถานพยาบาล   จำนวน   5   แห่ง

 1. สนง.สาธารณะสุขอำเภอหนองโดน

                   สถานที่ตั้ง ม.1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. โรงพยาบาลหนองโดน

                   สถานที่ตั้ง ม. ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง

                   สถานที่ตั้ง ม.7 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลับ

                   สถานที่ตั้ง ม.7 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่ง

                   สถานที่ตั้ง ม.1 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จว.สระบุรี 

สถานประกอบพิธีทางศาสนา / วัด  มีทั้งหมด จำนวน   20   แห่ง  / สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง

 1. วัดศรีนวลตอยาง

     สถานที่ตั้ง ม. 2  ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดคลองบุญ

     สถานที่ตั้ง ม. 3  ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดโคกสะอาด

     สถานที่ตั้ง ม. 5  ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดหนองระกำ

     สถานที่ตั้ง ม. 6  ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดบ้านครัว

     สถานที่ตั้ง ม. 8  ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดหนองโดน

     สถานที่ตั้ง ม. 9  ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดป่าแหน

     สถานที่ตั้ง ม. 10  ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดตอยาง

     สถานที่ตั้ง ม. 11  ต.หนองโดน อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 วัดโปร่งสว่าง

     สถานที่ตั้ง ม. 1  ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดโปร่งเก่า

     สถานที่ตั้ง ม. 3  ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดโปร่งหัวถนน

     สถานที่ตั้ง ม. 4  ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดสองคอน

     สถานที่ตั้ง ม. 1  ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดบ้านกลับเก่า

     สถานที่ตั้ง ม. 2  ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดคลองเจริญ

     สถานที่ตั้ง ม. 1  ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดดงสัก

     สถานที่ตั้ง ม. 9  ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดหลังสวน

     สถานที่ตั้ง ม. 10  ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดหนองแร่

     สถานที่ตั้ง ม. 1  ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดทองย้อย

     สถานที่ตั้ง ม. 2  ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดกองทอง

     สถานที่ตั้ง ม. 1  ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. วัดดอนทอง

     สถานที่ตั้ง ม. 9  ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 1. สำนักสงฆ์โพนกกโก   ม.5 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จว.สระบุรี

 

 

 

 3,449 total views,  6 views today