การคมนาคม

   

      

 

การคมนาคม มี 1 ทาง คือ ทางบก

1. โดยทางรถไฟ ระหว่าง สายเหนือ – กรุงเทพฯ

– สถานีรถไฟมี   2   สถานี

1. สถานีหนองโดน ม.1 ต.หนองโดนฯ

2. สถานีบ้านกลับ ม.7 ต.บ้านกลับฯ

2โดยทางรถยนต์โดยสาร

– เดินระหว่าง หนองโดน – พระพุทธบาท  จำนวน   13   คัน

– สถานที่จอดรถบริเวณหลังสถานีรถไฟหนองโดน ม.1 ต.หนองโดนฯ

3.รถจักรยานยนต์สาธารณะ

 – จำนวน   10   คัน

– สถานที่ตั้งวิน หลังสถานีรถไฟหนองโดน ม.1 ต.หนองโดนฯ

 1,506 total views,  2 views today