ออกบริการประชาชนนอกสถานที่

(โครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษา)
(โครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน)
___________________
วันนี้ 24 พ.ย.65 เวลา 10.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี  มอบหมายให้
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.หนองโดน พร้อมชุดปฏิบัติการฯ ,ตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้าน
พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส ,ผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ในหมู่บ้านตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน และโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ และประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านกับผู้นำชุมชนพร้อมทั้งสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อประสานความร่วมมือดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ม.5 บ้านโคกสะอาด ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร